Saltear al contenido principal

Nova Norma sobre Sistemes de Protecció de la LGA per instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics

La ITC-BT-52 del REBT, estableix que per la protecció de la LGA quan es realitza recàrrega simultània de més d’un vehicle elèctric es poden instal·lar Sistemes de Protecció de la LGA (SPL) per determinats esquemes d’instal·lació. La funció principal d’aquests sistemes és la de reduir de forma temporal la potència destinada a la recàrrega dels vehicles elèctrics, de forma que no es produeixi una interrupció de l’alimentació general del conjunt de l’edifici deguda a la protecció sobrevinguda per acció dels fusibles de la CGP.

Dins el Comitè d’AENOR: AEN/CTN 201 – Aparamenta y Accesorios de Baja Tensión, s’acaba de publicar un document normatiu que regula els requisits mínims de seguretat i funcionament d’aquests sistemes: “Especificación UNE 0048:2017 de Infraestructura pera la recarga de vehículos eléctricos. Sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL)”, que estableix els requisits a complir pels SPL però que també servirà per oferir més informació a projectistes, instal·ladors i promotors de la construcció.

Podeu consultar aquest document al Servei de Documentació Tècnica del Col·legi.

Volver arriba