Saltear al contenido principal

Certificació Professional d'ENGINYERS BCN

La certificació de persones acreditada per ENAC és l’única forma reconeguda i consensuada en l’àmbit internacional de poder demostrar davant dels clients o l’administració que el professional és un expert en aquestes disciplines.

El procés de certificació de persones es basa en la Norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 i és una eina que aporta confiança al mercat, les autoritats i els empleadors sobre la competència de determinades persones per executar certes activitats. Aquesta confiança s’aconsegueix per mitjà del procés acceptat globalment, d’avaluació i reavaluacions periòdiques de la competència de la persona certificada que recull la norma.

Aquesta eina respon a la cada vegada més elevada velocitat d’innovació tecnològica i especialització del món professional que permetrà als clients dels tècnics certificats una elecció informada basada en la competència, que augmentarà la transparència i competitivitat d’aquests mercats.

ENGINYERS BCN es va convertir l’any 2016 en el primer Col·legi Professional de l’Estat en rebre l’acreditació per certificar persones conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. A l’ampliar l’abast de la seva acreditació amb aquests esquemes.

ENGINYERS BCN ofereix certificacions de persones acreditades per ENAC.

Consulta la Política del Sistema Integrat de Gestió aquí.

El Comitè de Certificació és l’òrgan a qui el Col·legi atorga la capacitat de certificar. Els seus membres estan designats per la Junta de Govern del Col·legi.

L’objecte principal del Comitè de Certificació és assegurar que cada un dels esquemes de certificació acreditats del Col·legi es realitzin complint amb els requisits de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 Requisits generals per als organismes que realitzen certificació de persones.

Membres del Comitè de Certificació:

David Jimenez Cano
Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN

Enginyer Tècnic Industrial.
Màster en Direcció i Administració d’Empreses per la UPC.
Postgrau en Instal·lacions d’Edificis per la UPC.
Tècnic acreditat Nivell Avançat de Protecció Contra Incendis segons Ordre INT/22/2013 de la Generalitat de Catalunya.

Jordi Segura Garcia
Membre de Serveis Tècnics
d’ENGINYERS BCN.

Enginyer Tècnic Industrial.
Enginyer d’organització industrial.
Tècnic acreditat Nivell Avançat de Protecció Contra Incendis segons Ordre INT/22/2013 de la Generalitat de Catalunya.

Sergi Albet Tarrasó
Secretari de la Junta de govern
d’ENGINYERS BCN.

Enginyer Tècnic Industrial Elèctric.
Enginyer d’organització industrial i Graduat superior en edificació per la UPC.
Màster en Social Media Branding and Strategy per la URL.

Xavier Urbano Trias
Vicesecretari de la Junta de govern
d’ENGINYERS BCN.

Enginyer Tècnic Industrial Elèctric.
Graduat en Enginyeria elèctrica.
Màster en Big Data Esportiu i postgraus en Facility Management i Gestió d’entitats.

Un servei, molts avantatges

RECONEIXEMENT

És un aval professional de les competències que té el tècnic, atorgat per una tercera part independent i que permet a la persona millorar professionalment.

INTERNACIONAL

La certificació està reconeguda internacionalment en més de 70 països. És una clau essencial que obre de bat a bat les portes per treballar a l’estranger.

CONFIANÇA

És una eina imprescindible que aporta confiança al mercat laboral sobre la professionalitat de la persona que resulta certificada.

GARANTIA

El mercat, les autoritats i les empreses reconeixen amb aquesta certificació la competència de determinades persones per executar certes activitats.

 1. Quin és l’objectiu de la certificació professional acreditada segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012?
  Avaluar el grau d’assoliment de competències que té un professional per poder desenvolupar un treball o tasca determinada.
  Les competències s’assoleixen mitjançant la formació continuada i l’experiència adquirida en un àmbit professional.
 2. Què permet, la certificació de persones acreditada segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012?
  Que els professionals disposin d’un mecanisme fiable, objectiu i imparcial en què una tercera part totalment independent pugui mesurar el seu grau d’expertesa i que aquesta mesura sigui reconeguda a nivell internacional.
 3. Quin és l’àmbit de reconeixement de la certificació de persones acreditada per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012?
  La certificació professional està reconeguda en l’àmbit estatal, en el marc de la Unió Europea i a més la marca ENAC està reconeguda en més de 90 països.
 4. Qui pot accedir a la Certificació Professional PRO?
  Qualsevol tècnic amb titulació universitària dins l’àmbit nacional o grau de l’àrea tècnica de qualsevol universitat estrangera segons el Pla de Bolonya, que compleixi amb els requisits de cada àmbit de certificació.
  Poden accedir tant els professionals que treballin per compte d’altri o autònoms.
 5. Puc certificar als professionals de la meva empresa?
  Si, es poden certificar els professionals que pertanyin a una mateixa empresa. La certificació és individual i només es podrà associar a la persona que l’ha obtinguda, per tant cadascun d’ells tindrà els seu certificat personal.
  Una empresa amb professionals certificats millora la seva competitivitat a nivell nacional i internacional.
Volver arriba