Saltear al contenido principal

El servei de Certificació Professional es consolida

El passat 14 de març ENAC va realitzar l’auditoria de seguiment de l’acreditació del Col·legi. L’auditoria s’ha superat sense cap No conformitat, consolidant així el sistema de certificació professional implantat per ENGINYERS BCN. El recorregut per arribar a aquesta fita no ha estat gens fàcil.

Fa un any el Col·legi va superar l’auditoria d’ENAC per acreditar-se com organisme de certificació de persones segons la Norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17024:2012, per certificar experts en Instal·lacions de Baixa Tensió.

Durant l’any 2016 es va continuar treballant per ampliar aquesta acreditació pels esquemes d’Expert en Auditories Energètiques i Legalització d’Activitats. L’auditoria d’ampliació de l’acreditació es va superar satisfactòriament al mes de desembre del 2016.

Ara, amb la superació de l’auditoria de seguiment sense cap No conformitat, es demostra la fortalesa del sistema així com la bona praxis emprada per tots aquells que han participat: examinadors, membres dels diferents Comitès dels esquemes, personal propi del Col·legi, etc.

El Servei de Certificació Professional ofereix la cerificació professional acreditada per tres esquemes: Expert en Instal·lacions de Baixa Tensió, Expert en Auditories Energètiques i Expert en Legalització d’Activitats.

Cada esquema de certificació inclou:

  • El Grup d’Experts, format per professionals de cada un dels sectors desenvolupats, que han definit les tasques que han de saber fer els candidats que es vulguin certificar així com les competències que han de tenir per desenvolupar-les. Els membres del grup d’experts són els que desenvolupen i revisen les preguntes que avaluen aquestes competències.
  • El Comitè de l’Esquema, constituït per l’administració competent en cada una de les àrees dels esquemes, els clients, els consumidors, els membres del grup d’experts i l’organisme de certificació. El comitè de l’esquema es qui garanteix que els interessos de totes les parts interessades estiguin suficientment representats.

Així mateix, per tots tres esquemes existeix:

  • El Comitè de Certificació, format per membres de la Junta de Govern i personal propi del Col·legi que garanteix que els esquemes es desenvolupen segons la Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC 17024:2012.

L’acreditació professional és una eina que permet millorar professionalment. Les claus principals de la certificació acreditada són:

  • El reconeixement de les competències professionals per una tercera part independent.
  • El reconeixement internacional en més de 70 països.
  • La confiança del mercat laboral en les persones certificades.

La garantia de professionalitat de les persones certificades.
Ja estan disponibles noves convocatòries de certificació que es poden consultar al web del Col·legi o al Servei de Certificació Professional.

Volver arriba